Informacja wstępna:
Po zakupie mapy, możecie Państwo zarejestrować ją na 2 różnych urządzeniach (na 2 urządzeniach mobilnych i 2 komputerach stacjonarnych). Dzięki tej stronie możliwe jest zwiększenie liczby urządzeń, na których można będzie zarejestrować zakupioną mapę.

Zwiększenie liczny urządzeń do rejestracji możliwe będzie, jeżeli upłynął rok od pierwszej rejestracji mapy, lub rok od ostatniego zwiększenia liczby urządzeń do rejestracji .

Możliwe jest zwiększenie liczby urządzeń o 2 urządzenia mobilne i 2 komputery.

Po wypełnieniu formularza będą Państwo mogli również sprawdzić, kiedy będzie możliwe zwięszenie liczby urządzeń, o ile nie upłynął jeszcze rok od wymieninych powyżej wydażeń.
Wprowadź dane niezbędne do zwiększenia liczby urządzeń, na których możliwa będzie rejestracja mapy

 

 

 
Numer seryjny mapy przekazany został przy zakupie mapy:

 
  
 Uwaga: Pola oznaczone symbolem * (gwiazdka) muszą zostać wypełnione

}